Nông dân Thủ đô áp dụng công nghệ số để thúc đẩy doanh thu Thương mại điện tử xuyên biên giới và những thách thức với hàng Việt

Quản lý thuế thương mại điện tử từ chuyển đổi số

Với mục tiêu, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa thành phố Hà Nội hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu trong triển khai thực hiện đề án số 06, làm cơ sở định danh cá nhân và đồng bộ thông tin dữ liệu cá nhân.

Hiện nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện triển khai Đề án 06, và đã đồng bộ được dữ liệu căn cước công dân và mã số thuế cá nhân. Đến nay tỷ lệ khớp đúng với dữ liệu Bộ Công an là 92,76%. Qua việc đồng bộ dữ liệu này, từ việc không xác định được các đối tượng kinh doanh trên nền tảng số, thì đến nay đã xây dựng được kho dữ liệu liên quan của tất cả những cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Cục Thuế thành phố Hà Nội từ nhiều năm qua đã luôn tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số..., tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tập trung quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử - là loại hình kinh doanh mới với đối tượng quản lý thuế rộng, phức tạp và phát triển nhanh chóng... theo hướng số hóa.

Thí điểm quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm
Thí điểm quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm. (Ảnh minh hoạ: BT)

Theo đó, công tác định danh, định vị đối với tổ chức, cá nhân, thông tin dữ liệu về các giao dịch và đối tượng kinh doanh thương mại điện tử được cập nhật thường xuyên, liên tục. Đến nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn 320 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử, 54 doanh nghiệp là sàn thương mại điện tử lưu trú, khoảng 21.500 doanh nghiệp, trên 16.500 hộ kinh doanh và hơn 80.600 cá nhân tiền lương, tiền công bán hàng trên các sàn Shopee, Tiki, Lazada, thu thập khoảng 110.000 tài khoản ngân hàng, định danh hơn 591.200 shop...

Cục Thuế thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên khớp nối thông tin giữa căn cước công dân của các cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử gắn với mã số thuế và đã xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin về số tài khoản ngân hàng, doanh thu, mức thuế, dòng tiền của các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, từ đó xác định đúng nghĩa vụ của người nộp thuế.

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế Thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên đề thương mại điện tử năm 2024 đối với tổng số 2.342 tổ chức, cá nhân. Kết quả bước đầu, đã thực hiện rà soát và ra quyết định, thông báo theo quy trình kiểm tra là 1.749 tổ chức, cá nhân. Kết quả xử lý: 921 tổ chức, cá nhân, tăng thu: 104 tỷ đồng, giảm khấu trừ: 43 tỷ đồng, giảm lỗ: 59 tỷ đồng.

Để ngày càng hoàn thiện số hóa công tác quản lý thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, xây dựng trang cơ sở dữ liệu thương mại điện tử nhằm khai thác thông tin định danh của người nộp thuế. Đồng thời, đẩy mạnh các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ điện tử, kê khai, nộp thuế điện tử, hướng tới mở các cơ quan thuế quản lý thuế ảo, phòng hỗ trợ thuế ảo trên các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ người nộp thuế tối đa theo phương thức điện tử, bao phủ đến từng người nộp thuế.

Triển khai thí điểm tại quận Hoàn Kiếm

Với mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội, trước mắt Cục Thuế triển khai thí điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Trên cơ sở triển khai thí điểm sẽ tổng hợp đánh giá kết quả và nhân rộng công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn, tiến tới xây dựng Đề án cấp thành phố về Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên toàn Thành phố.

Quận Hoàn Kiếm là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, trong đó đặc biệt là Đề án số 06 của Chính Phủ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cơ bản đã hoàn thành (đạt 99,88% tỷ lệ khớp nối dữ liệu với Bộ Công an); đây cũng đơn vị tiên phong của Thành phố triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt được Ủy ban nhân dân Thành phố tin tưởng chọn làm hạt nhân triển khai. Điều đó, có thể thấy được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng sáng tạo, đổi mới, bắt kịp xu thế của lãnh đạo và nhân dân quận Hoàn kiếm trong công tác chuyển đổi số.

Và nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng như đặc thù đối tượng quản lý thuế trên địa bàn (tập trung nhiều hộ kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng kinh doanh online...) Cục Thuế thành phố Hà Nội đã báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất triển khai mô hình thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và được sự ủng hộ tuyệt đối của Lãnh đạo Thành phố.

Cục Thuế thành phố Hà Nội cùng Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh thương mại điện tử là một yêu cầu hết sức cấp bách, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trên cơ sở triển khai thí điểm tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ xây dựng Đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội” báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đảm bảo chính xác, công bằng.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của Cục Thuế thành phố Hà Nội, sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, phường trên địa bàn, hy vọng những thành công lớn sẽ đạt được trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, một quận trung tâm thủ đô luôn đi đầu trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Sau thời gian triển khai thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, Chi cục Thuế thực hiện báo cáo kết quả, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Bảo Thoa