Gợi ý phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu cho doanh nghiệp Bộ Tài chính: Trái phiếu doanh nghiệp là “tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm”

Báo cáo mới nhất về thị trường trái phiếu do Công ty cổ phần FiinGroup Việt Nam phát hành, cho biết: Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) 10 tháng đầu năm đạt hơn 246,3 nghìn tỷ đồng, trong đó có 236,8 nghìn tỷ đồng phát hành riêng lẻ và gần 9,53 nghìn tỷ đồng qua kênh chào bán ra công chúng.

Hoạt động phát hành có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Nếu như nhóm Ngân hàng vẫn chứng kiến phát hành sôi nổi từ đầu năm đến nay nhằm tăng vốn cấp 2, thì phát hành TPDN bất động sản gần như chững lại. Sự ảm đạm chủ yếu do các sự kiện vi phạm trong quý 2 và quý 3/2022 gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, cùng với đó thị trường cũng cần thời gian để thích nghi với các quy định chặt chẽ hơn của Nghị định 65.

Kỳ hạn bình quân của TPDN phát hành trong 10 tháng đầu năm 2022 đã giảm xuống còn 3,2 năm từ con số 4,2 năm của năm 2021. Sự sụt giảm này ghi nhận rõ rệt nhất ở nhóm xây dựng - ngành chịu tác động từ tình hình bất lợi chung của ngành bất động sản, chủ yếu phát hành ngắn hạn để đảo nợ. Kỳ hạn bình quân thấp cũng cho thấy sự bất an của nhà đầu tư với các TPDN kỳ hạn dài và xu hướng đầu tư ngắn hạn của thị trường.

Thị trường trái phiếu tồn tại nhiều điểm mù về thông tin, gây bất lợi đến các trái chủ
Số lượng doanh nghiệp bất động sản chiếm hơn nửa nhóm nhà phát hành trái phiếu chưa niêm yết lớn nhất, tại thời điểm ngày 30/10/2022. (Nguồn: FiinGroup Việt Nam)

Đáng chú ý, báo cáo FiinGroup Việt Nam cho biết: Top 20 tổ chức phát hành trái phiếu là doanh nghiệp chưa niêm yết hiện đang có số dư lưu hành chiếm 25,76% tổng giá trị TPDN phi ngân hàng, tức chiếm 17,39% giá trị đang lưu hành trên toàn thị trường. Trong đó bao gồm 12/20 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản.

"Dựa trên các phương tiện thông tin đại chúng về 20 doanh nghiệp đó, chúng tôi nhận thấy thị trường vẫn tồn tại nhiều điểm mù về thông tin có khả năng gây bất lợi đến các trái chủ nắm giữ các trái phiếu trên. Hầu hết các nhà phát hành không kê khai hoặc cập nhật các thông tin, tình hình tài chính cơ bản trên thị trường", FiinGroup Việt Nam nhận định, đồng thời cho rằng giải pháp khả thi để giảm thiểu rủi ro TPDN là khuyến khích các nhà phát hành cung cấp bản cáo bạch đầy đủ cho các trái chủ, đồng thời các cơ quan quản lý cần làm việc với các chủ thể này nhằm ban hành các hướng dẫn cụ thể về xử lý vấn đề thanh toán trễ và thu xếp nợ TPDN.