Hỗ trợ sinh viên trường nghề khởi nghiệp Phát động cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 10

Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức. Ngày hội nằm trong khuôn khổ các hoạt động tiếp tục triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một động lực và nguồn lực quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Muốn có khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thì phải có con người đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp cần sự đam mê, quyết tâm, lòng kiên trì và sự dũng cảm vượt qua chông gai, thử thách để hướng tới thành công.

"Tôi mong muốn tinh thần khởi nghiệp sống mãi, không có giới hạn, không có điểm dừng trong thế hệ trẻ. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phải dũng cảm và chấp nhận rủi ro, có sự đầu tư, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng khích lệ thế hệ trẻ dũng cảm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng đánh giá, qua hơn 6 năm thực hiện, Đề án 1665 đã đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Phân tích bối cảnh, tình hình và các định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên phát triển đột phá, thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự hỗ trợ của nhân dân, doanh nghiệp với những cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp, thiết thực, hiệu quả trước mắt và lâu dài.

Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả “1 đẩy mạnh; 2 tăng cường; 3 kết nối; 4 tập trung; 5 khuyến khích” trong hoạt động khởi nghiệp.

Trong đó, có đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chính sách hiện hành; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường, điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

“Hai tăng cường” gồm: Tăng cường liên kết giữa các trường đại học, trường cao đẳng với trung tâm nghiên cứu có đầy đủ trang thiết bị hiện đại giúp học sinh, sinh viên có thể nghiên cứu, tạo nên những sản phẩm mẫu, tạo sự gắn kết giữa các nhóm ngành nghề thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, điều phối viên; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Thủ tướng khích lệ thế hệ trẻ dũng cảm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Thủ tướng tham quan không gian trưng bày các gian hàng khởi nghiệp và nghe chia sẻ các ý tưởng của học sinh, sinh viên. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

“Ba kết nối” là: Kết nối các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với trung tâm khởi nghiệp tại địa phương, hình thành mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia; kết nối địa phương với trường đại học trong việc đặt hàng, giao nhiệm vụ phát triển dự án khởi nghiệp trên tinh thần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương; kết nối giáo dục khởi nghiệp từ phổ thông lên bậc học cao hơn thành những nội dung, chương trình xuyên suốt.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện “bốn tập trung”. Đó là tập trung nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục, trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên; tập trung đề xuất, hình thành và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó là tập trung đề xuất xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, thanh niên với các doanh nghiệp; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng.

Theo Thủ tướng, “năm khuyến khích” gồm: Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sử dụng sản phẩm được hình thành từ dự án khởi nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp. Tiếp đó là khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng không gian trải nghiệm, sáng tạo khởi nghiệp dùng chung; khuyến khích học sinh, sinh viên, giảng viên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp và để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Bên cạnh đó là khuyến khích cán bộ giảng viên, đoàn viên, thanh niên tích cực chủ động đổi mới sáng tạo, có cách nghĩ mới, cách làm mới; tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Thủ tướng khích lệ thế hệ trẻ dũng cảm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn Thanh niên triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả chương trình phối hợp, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên. Đặc biệt thúc đẩy các phong trào học ngoại ngữ, học tin học, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, vì những phong trào này vừa mang lại lợi ích chung và cho từng con người cụ thể.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách đã ban hành; chủ động bố trí nguồn lực sớm xây dựng, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp; hỗ trợ cán bộ, giảng viên đăng ký sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Cùng với đó là thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; phát triển mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia, cố vấn, tư vấn hỗ trợ các khóa huấn luyện, đào tạo, các tổ chức thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, quỹ hỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm; kết nối với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thủ tướng khích lệ thế hệ trẻ dũng cảm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ tại Ngày hội. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm đạt chuẩn; cung cấp cho giáo viên, học sinh, sinh viên thông tin về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; chủ động ban hành, tham mưu ban hành các cơ chế phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên. Cùng với đó là tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên gắn với nội dung, chương trình được định hướng cụ thể thông qua việc học, trải nghiệm ngay tại doanh nghiệp, tại nhà máy, xí nghiệp, bảo đảm học đi đôi với hành.

Thủ tướng đề nghị học sinh, sinh viên noi theo tấm gương sáng của các thế hệ đi trước; luôn chăm chỉ, chuyên cần, cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt; giữ vững niềm tin, làm tròn trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội; hãy sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, ý chí lập thân, lập nghiệp.

Học sinh, sinh viên hãy luôn mang trong mình tinh thần quyết tâm: “Nuôi dưỡng ý tưởng; thổi bùng đam mê; quyết tâm, kiên trì; đương đầu thách thức, chấp nhận rủi ro, lập nghiệp thành công”, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng những đam mê, ước mơ, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, chắp cánh và trở thành hiện thực, để đất nước ta có những chủ nhân thực sự siêng năng, tài giỏi, luôn sống, học tập, làm việc cống hiến hết mình, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng; nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc; sớm hiện thực hóa sứ mệnh đưa dân tộc bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Ngân Phương