Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục Ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ Face ID trong việc khám chữa bệnh

Điểm đăng ký khám bệnh tự động tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Người bệnh đã đăng ký khuôn mặt, khi tái khám sẽ đứng vào đúng vị trí trước thiết bị nhận diện Face ID, hệ thống sẽ so sánh đối chiếu với dữ liệu máy chủ. Tại đây, máy chủ sẽ truyền tín hiệu về phần mềm Quản lý bệnh viện giúp nhận diện người bệnh nhanh chóng. Ứng dụng Face ID giúp giảm thời gian nhận diện người bệnh từ 90 giây còn 3 giây, tỷ lệ hài lòng người bệnh đạt 98%, nhân viên y tế không cần hỏi người bệnh nhiều lần.

Bệnh viện đã trang bị 2 thiết bị nhận diện Face ID tại sảnh tầng 1 nhà A1. Lần đầu khi đăng ký khám bệnh bằng công nghệ Face ID dữ liệu khuôn mặt của bệnh nhân sẽ được lưu lại cùng với thông tin cá nhân người bệnh tại bệnh viện.

Việc ứng dụng công nghệ Face ID trong việc khám chữa bệnh mang lại tiện ích như giảm thời gian chờ đợi tại bệnh viện, đăng ký nhanh, chính xác, đúng đối tượng. Nếu người bệnh chưa được đăng ký khuôn mặt, lấy thông tin vui lòng đăng ký luôn tại quầy tiếp đón tự động bằng Face ID.