Chương Mỹ: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình [Infographic] Bảo hiểm y tế: Chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Theo báo cáo của BHXH huyện Thường Tín, tính đến hết ngày 31/8/2023, toàn huyện có 2.955 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 17,73% so với cùng kỳ năm 2022), đạt 2,28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, đạt 74% kế hoạch BHXH Thành phố giao.

Tuy nhiên, bên cạnh một số xã, thị trấn đã quyết liệt triển khai và đạt được kết quả cao như xã Dũng Tiến, xã Vạn Điểm, xã Hiền Giang, xã Thắng Lợi... vẫn còn một số xã lãnh đạo chính quyền chưa thực sự quan tâm, quyết liệt, trách nhiệm trong tổ chức, triển khai công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, dẫn đến tỉ lệ hoàn thành còn thấp so với chỉ tiêu được giao như xã Khánh Hà, xã Chương Dương, xã Lê Lợi, xã Ninh Sở.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn huyện Thường Tín
Thời gian qua, BHXH huyện Thường Tín đã tổ chức nhiều hội nghị nhằm tập huấn, tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện.

Nhằm đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, ngày 21/9/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín đã có văn bản số 1263/UBND-BHXH về việc tăng cường phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

UBND huyện Thường Tín yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục cụ thể hóa và triển khai toàn diện, hiệu quả mục tiêu, giải pháp trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn bám sát chỉ tiêu được giao, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện của đơn vị, duy trì số người tham gia từ năm 2022 chuyển sang và phát triển mới người tham gia đảm bảo chỉ tiêu UBND huyện giao theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 09/2/2023. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/12/2023.

Đối với xã, thị trấn chưa hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu giao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổ trưởng các tổ thôn, xóm… giao chỉ tiêu vận động cho từng thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã, thị trấn, từng ngành, các hội đoàn thể, từng thôn, từng cán bộ, từng khu phố.

UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với BHXH huyện, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để tổ chức các hội nghị khách hàng. Tại các hội nghị tuyên truyền, phân công lãnh đạo UBND xã, thị trấn tham dự và phát biểu chỉ đạo để tạo niềm tin cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện. Vận động cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng sổ BHXH tự nguyện cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cận nghèo... Chỉ đạo đài phát thanh xã, thị trấn và các thôn, khu phố hàng ngày phát thanh nội dung tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn...

Bên cạnh đó, yêu cầu BHXH huyện thường xuyên phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức dịch vụ thu thực hiện chỉ tiêu giao BHXH tự nguyện năm 2023…