Bình Dương: Hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 Bình Dương: Sản phẩm OCOP chất lượng cao chuẩn bị tung ra thị trường Tết Bình Dương: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bất động sản gần 15.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2024, Bình Dương nỗ lực phát triển thêm hơn 6.700 DN để phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh có 80.000 DN vào năm 2025. Trong đó, từ ngày 1/1 đến 29/2/2024 tỉnh Bình Dương có 975 DN thành lập mới (tăng 44,9% so với cùng kỳ năm 2023) với số vốn đăng ký thành lập hơn 11.903 tỷ đồng (tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2023). Vốn đăng ký bình quân trên một DN trong kỳ là 5,76 tỷ đồng, tăng 20,41% so với cùng kỳ năm 2023 (4,78 tỷ đồng).

Bình Dương: Phấn đấu đạt 80.000 doanh nghiệp vào năm 2025
Tỉnh Bình Dương phấn đấu đạt 80.000 DN vào năm 2025.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 67.077 DN đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký hơn 738.751 tỷ đồng. Theo kế hoạch chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Dương, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của DN Nhà nước, đến hết năm 2025, Bình Dương đạt 80.000 DN, đến nay tỉnh đạt trên 84% kế hoạch.

Để đạt kết quả trên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để giúp các DN duy trì sự phát triển sản xuất, kinh doanh. Do đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, tạo đà phát triển cho cả giai đoạn. Tiếp tục kiên trì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng DN. Đặc biệt, đẩy mạnh triển khai chính quyền điện tử làm nền tảng hướng tới chính quyền số, hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.