Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng Đổi mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần Gia tăng quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội

Chị Trần Thị H (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi là chủ cơ sở mầm non tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tôi sinh năm 1989 vẫn trong độ tuổi lao động. Vừa qua, tôi liên hệ với BHXH huyện Gia Lâm để đăng ký đóng BHXH bắt buộc cho tôi, nhưng BHXH Gia Lâm trả lời là tôi là chủ cơ sở mầm non tư thục, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Xin hỏi như vậy có đúng không?

Chủ cơ sở mầm non có thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?
Theo quy định, chủ cơ sở mầm non tư thục không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh minh họa.

- Nội dung chị H hỏi, Phòng Truyền thông BHXH thành phố Hà Nội cho biết: Theo hướng dẫn tại Công văn số 4253/LĐTBXH-BHXH ngày 04/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động, chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động nói chung được thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ, người lao động làm việc ở thời điểm nào thì áp dụng theo quy định của pháp luật về BHXH ở thời điểm đó.

Theo quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995, Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ thì chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Từ năm 2008 trở đi, nếu có nhu cầu thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể tham gia BHXH tự nguyện. Chị có thể tham khảo các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Đối với trường hợp của chị, căn cứ theo các quy định trên, chị không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nếu chị có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện, chị có thể đăng ký tham gia trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công của ngành BHXH (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn), hoặc liên hệ với các điểm thu BHXH, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi làm việc, đặt trụ sở.