Chương Mỹ: Phát động đợt thi đua cao điểm, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử Những tiện ích nổi bật của ứng dụng VNeID Các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân đăng ký tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2. Đồng thời tổ chức triển khai nhiều đợt thi đua cấp tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng.

Chương Mỹ tiếp tục kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VneID cho công dân
Công an xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ xác thực định danh điện tử cho công dân.

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng chính phủ, đồng thời triển khai Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 5/4/2023 về triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023. Tổ chức 3 hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Đề án; tại hội nghị đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 tại địa bàn cơ sở.

Hàng tuần, tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện Đề án 06, trọng tâm là 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trực tuyến, công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử. Hàng tháng, hàng quý, Ban Chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm tiến độ, đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra những tồn tại, khó khăn vướng mắc để khắc phục, đảm bảo việc thực hiện Đề án 06 được tiến hành thuận lợi từ cấp huyện đến cơ sở.

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn đã vận động các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các đoàn thể, tổ chức, đơn vị triển khai tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân nhằm giúp mọi người nhận thức được sự quan trọng của Đề án 06; đề nghị người dân phối hợp với chính quyền địa phương cùng tham gia thực hiện xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp CCCD gắn chíp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công.

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực thi hành ngày 20/10/2022, người dân chính thức có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID thay thế cho thẻ CCCD và các giấy tờ đã được tích hợp.

Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 có những lợi ích như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Khi sử dụng tài khoản này, người dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

Cũng theo căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được quy định cụ thể tại Điều 11 Chương II như sau: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Hiện nay, việc cấp CCCD cho công dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ cơ bản hoàn thành, tuy nhiên còn một số mới phát sinh đủ 14 tuổi tính từ thời điểm ngày 1/7/2023 đến nay chưa được cấp CCCD gắn chíp.

Để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp và định danh điện tử cho 100% công dân đủ 14 tuổi trên địa bàn, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện Chương Mỹ yêu cầu các phòng, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 06 huyện, Ban chỉ đạo 06 các xã, thị trấn tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, nhận thức những giá trị, tiện ích, của việc cấp thẻ cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.

Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 06 các cấp trong việc chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác cấp CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, kịp thời khắc phục các vướng mắc đảm bảo tất cả công dân đang cư trú thực tế trên địa bàn quản lý đủ điều kiện đều được cấp CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện đề nghị Ban Giám hiệu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm rà soát số học sinh đủ 14 tuổi chưa được cấp CCCD gắn chíp đến Công an huyện hoặc các điểm cấp CCCD lưu động tại các xã để được cấp CCCD gắn chíp và định danh điện tử.

Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê số lượng công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD gắn chíp và cài đặt, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, gửi danh sách về các tổ dân phố, thôn xóm để đôn đốc, vận động, hướng dẫn công dân đi làm CCCD gắn chíp và cài đặt, kích hoạt định danh điện tử; phối hợp các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn rà soát số học sinh đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD gắn chíp, căn cứ số lượng học sinh có nhu cầu cấp thẻ CCCD gắn chíp, đề xuất lịch cấp CCCD lưu động tại Công an cấp xã để nâng cao hiệu quả cấp CCCD.