Đà Nẵng sẽ trang trí hoa Tết năm 2023 tại 9 vị trí để tạo điểm tham quan Nhiều sản phẩm hay tham gia Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố về việc đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Theo tờ trình, thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014.

Qua đó, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững; đảm bảo chỗ ở ổn định cho công nhân và phát triển nhà ở công nhân gắn liền với trách nhiệm của người sử dụng lao động, ban quản lý khu công nghiệp và các tổ chức Công đoàn.

Đà Nẵng cần hơn 2.100ha đất phát triển nhà ở đến năm 2030
Một dự án bất động sản doanh nghiệp xây dựng ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận)

Về chỉ tiêu phát triển nhà ở, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đến năm 2025 đạt khoảng 30m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt khoảng 30,4m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt khoảng 27,2 m2 sàn/người.

Diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là 10.223.038m2 sàn, tương đương 87.798 căn; diện tích dự kiến kêu gọi đầu tư cho giai đoạn 2026-2030 là 2.823.625m2 sàn, tương đương 21.001 căn.

Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đến năm 2030 đạt khoảng 32,0m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt khoảng 32,3m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt khoảng 29,6m2 sàn/người.

Diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 là 9.419.853m2 sàn, tương đương với 75.858 căn; diện tích dự kiến đầu tư cho giai đoạn 2031-2035 là 2.964.806m2 sàn, tương đương với 21.507 căn.

Tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.090ha và giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.055ha.

Theo UBND Thành phố, giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn dự kiến phát triển nhà ở khoảng 95.664 tỷ đồng, còn giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 85.466 tỷ đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn do các doanh nghiệp đầu tư gần 132.000 tỷ đồng; nguồn vốn của người dân 48, 212 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố.

Được biết, kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/12/2022 sẽ xem xét về tờ trình trên.