Khoảng 80 doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng năm 2022 Đà Nẵng: Dự kiến đến năm 2030 giải quyết việc làm mới cho 32-35 nghìn người/năm
Đà Nẵng đặt mục tiêu 100 doanh nghiệp khởi nghiệp thương mại hóa được sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại sự kiện “Liên kết hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và chương trình liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo”.

Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra sự kiện “Liên kết hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và chương trình liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo”.

Tại sự kiện, Trung tâm hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng) cho biết: Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã ban hành 19 văn bản về cơ chế chính sách hỗ trợ KNĐMST trên địa bàn.

Các chính sách hỗ trợ của thành phố, gồm: Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp; phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho KNĐMST; phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động KNĐMST; truyền thông về KNĐMST như xây dựng chương trình, tài liệu truyền thông, hội nghị tuyên truyền và kết nối mạng lưới khởi nghiệp.

Thành phố cũng hỗ trợ sử dụng dịch vụ KNĐMST không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp; hỗ trợ cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ. Bên cạnh đó, hỗ trợ tham gia cuộc thi KNĐMST trong nước không quá 10 triệu đồng/đội thi/năm, đối với quốc tế thì không quá 30 triệu/đội thi/năm.

Đến nay, thành phố đã hỗ trợ KNĐMST với số tiền 2,8 tỷ đồng. Hoạt động khởi nghiệp Đà Nẵng đạt kết quả ấn tượng khi có 57 doanh nghiệp khởi nghiệp hình thành và 57 sản phẩm được thương mại hóa.

Theo Trung tâm hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng, mục tiêu của thành phố trong thời gian tới là thúc đẩy hình thành 8-10 vườn ươm doanh nghiệp, phát triển 200 dự án KNĐMST và có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp thương mại hóa được sản phẩm.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, thu hút các quỹ đầu tư về KNĐMST. Đồng thời, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho KNĐMST.