Ngành Tài chính liên tục dẫn đầu về chuyển đổi số Một năm vượt khó của ngành tài chính trong công tác quản lý thị trường Tăng cường kỹ năng quản lý tài chính cho sinh viên Việt Nam

Thời gian qua, Visa - công ty công nghệ thanh toán - tích cực hỗ trợ giáo dục tài chính nhằm mang những lợi ích của thanh toán điện tử đến cho tất cả các bên liên quan. Sáng kiến của Visa về kỹ năng quản lý tài chính là kho tàng lưu trữ kiến thức và công cụ quan trọng, giúp bồi dưỡng kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.

Gần 8.000 sinh viên được trang bị kỹ năng quản lý tài chính
Sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp cận với chương trình kỹ năng quản lý tài chính.

Theo đó, Visa đã hợp tác với Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UEB) triển khai đào tạo về kỹ năng quản lý tài chính cho sinh viên các trường đại học: Fulbright Việt Nam, Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh); Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Lao động và Xã hội.

Khung giảng dạy của chương trình hợp tác cùng VNU-UEB được xây dựng dựa trên nguồn tài nguyên kỹ năng quản lý tài chính của Visa. Nền tảng kiến thức kỹ thuật số này có thể được truy cập miễn phí bởi người dùng trên toàn thế giới, giúp họ đạt được sự ổn định tài chính và thúc đẩy khát vọng cá nhân.

Tại các buổi đào tạo trực tiếp và trực tuyến, giảng viên đã hướng dẫn các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết lập ngân sách và quản lý chi tiêu. Các giảng viên đưa ra lời khuyên về việc nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm, tiến đến lập kế hoạch đầu tư và đạt tự do tài chính. Sinh viên tham dự cũng có được sự hiểu biết đúng đắn về cho vay và tín dụng, cũng như những sản phẩm tài chính hiện có trên thị trường Việt Nam...

Kết quả, sau 2 tháng tổ chức chương trình đào tạo, đã có gần 8.000 sinh viên tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng quản lý tài chính.