Chuyên gia phân tích cách để startup Việt tối ưu hoá thời gian đưa sản phẩm ra thị trường Visa vận động các startup châu Á - Thái Bình Dương mở rộng thị trường "Khởi nghiệp - Được hay mất", góc nhìn thực tế cho giới trẻ trong bước đầu lập nghiệp

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông giúp nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về khởi nghiệp, giúp HSSV chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.

Cùng đó tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án theo chiều sâu, tập trung việc thay đổi tư duy, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo các cấp, huy động sự tham gia của tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên các cơ sở giáo dục tập trung xây dựng mô hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với đặc điểm từng đơn vị…

Giúp học sinh, sinh viên chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp
Xây dựng mô hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với đặc điểm từng đơn vị. (Ảnh minh họa)

Để triển khai có hiệu quả Đề án, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục xây dựng nội dung, cập nhật thông tin trên fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV và cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn; xây dựng các clip định hướng nội dung, hình thức triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp để các cơ sở giáo dục, đào tạo tuyên truyền cho HSSV.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xây dựng các bài giảng cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu và các khóa đào tạo về định hướng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV thông qua các nền tảng số hóa; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án khởi nghiệp cho HSSV; củng cố, phát triển mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, mạng lưới cán bộ tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông; hướng dẫn, giao nhiệm vụ phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ trong công tác tư vấn, phát triển các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại các địa phương.

Tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo tập trung vào phương pháp giảng dạy và kỹ năng làm việc với sinh viên nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên.

Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh quản trị doanh nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…