Miền Bắc có thêm 528ha đất khu công nghiệp cho thuê trong cuối năm 2022 Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế khó khăn Người Hà Nội tìm lại hương vị Tết xưa ở chợ hoa Hàng Lược

Năm 2022, được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, công sở, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc của Thành phố, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, với công tác phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được UBND Thành phố phê duyệt mang tính chất tạm thời. Tính riêng năm 2022 hoàn thành 1.340.000 m2 sàn nhà ở, đạt 109% kế hoạch, trong đó: 985.000 m2 sàn nhà ở thương mại tại 16 dự án và 257.000 m2 sàn nhà ở xã hội tại 03 dự án.

Hà Nội: Năm 2022 hoàn thành 1.340.000 m2 sàn nhà ở
Năm 2022, Hà Nội hoàn thành vượt kế hoạch năm các chỉ tiêu về phát triển nhà ở như khoảng 1,34 triệu mét vuông sàn nhà ở theo dự án, đạt 109% kế hoạch.

Cũng trong năm qua, trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Xây dựng Hà Nội đã trình UBND Thành phố phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Sở cũng đã trình các kế hoạch đã trình: Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025… hiện đang được UBND Thành phố xem xét, ban hành.

Đối với công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Sở Xây dựng đã báo cáo để UBND Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án. Qua đó, chủ trì tổ chức tập huấn quy định Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Đến nay, trên cơ sở tiến độ thực hiện của các quận, huyện, Sở Xây dựng đã có 3 báo cáo gửi UBND Thành phố về kết quả và đề xuất Thành phố chỉ đạo thực hiện, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Qua đó, tham mưu báo cáo UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai công tác Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 2), hiện nay, đang tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố ban hành kế hoạch đợt 3.

Đươc biết, để chuẩn bị công tác tổng kết 01 năm thực hiện Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án, Sở đã chủ động xây dựng báo cáo và đang lấy ý kiến góp ý của các Thành viên Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo. Sở đã báo cáo UBND Thành phố thành lập Tổ công tác để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của Thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, chủ trì cùng Tổ công tác xây dựng dự thảo Quy định, hiện đang lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp để trình UBND Thành phố ban hành theo quy định.