Xây dựng các kịch bản, đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội Hà Nội ra mắt sản phẩm du lịch đêm vào tháng 11 tới đây Giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục tăng

UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành và UBND cấp huyện đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án bất động sản do cơ quan, đơn vị mình chủ trì thực hiện.

Các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Hà Nội ưu tiên phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững
Hà Nội yêu cầu các địa phương đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án bất động sản do cơ quan, đơn vị mình chủ trì thực hiện.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án, công trình; cấp giấy phép xây dựng; trật tự xây dựng; báo cáo Thành phố kịp thời để tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, bố trí dành quỹ đất để phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập, nhà ở công nhân tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở công nhân khi tham mưu tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn và các quy hoạch khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đấu thầu dự án có sử dụng đất, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản…

UBND Thành phố giao UBND quận, huyện, thị xã chủ trì rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; báo cáo đề xuất Thành phố thông tin cụ thể liên quan dự án phục vụ việc lập, xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố.