Doanh nghiệp bảo hiểm chưa chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh 120 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Hàn Quốc quy tụ tại Mega Us Expo 2022 90% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mong muốn tham gia chương trình chuyển đổi số

Tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trước, VIMEXPO 2022 do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp - Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương chủ trì, Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức sẽ chính thức trở lại trong tháng 11/2022 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi.

Hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tham gia triển lãm VIMEXPO 2022
Hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tham gia VIMEXPO 2022.

Trong năm 2021 vừa qua, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn do sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu bởi tác động của dịch Covid-19. Đây cũng vừa là thách thức song cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tận dụng lợi thế để duy trì dịch vụ hỗ trợ, cung ứng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của đa dạng của khách hàng.

Đặc biệt, từ năm 2017, căng thẳng thương mại Trung - Mỹ đã tạo ra xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang nước thứ ba, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này đã mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ giữa năm 2018 đến nay, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã dần đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, đã nhận được thêm nhiều cơ hội hợp tác, liên danh liên kết.

Để đảm bảo phù hợp với bối cảnh tình hình mới, Việt Nam đã kịp thời đề ra nhiều chính sách khả thi nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 và VIMEXPO 2021 được tổ chức trong thời điểm thế giới cũng như Việt Nam đang trải qua giai đoạn căng thẳng của đại dịch Covid-19, nhưng chương trình vẫn nhận được sự ủng hộ và tham gia của đông đảo các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ, hiệp hội chuyên ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong nước và quốc tế.

VIMEXPO 2022 dự kiến sẽ có quy mô gần 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Triển lãm là cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hội nhập và phát triển, là cầu nối cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, những thành tựu công nghiệp hỗ trợ tiên tiến hàng đầu thế giới để nâng cao năng lực sản xuất... Từ đó, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp, tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.