Đề xuất bổ sung đối tượng được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài Trên 142.700 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 Tháng 9/2022, 8.180 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thông tin về tình hình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài những tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong tháng 2/2023, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 6.601 lao động (2.626 lao động nữ).

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 28.429 lao động (9.452 lao động nữ), đạt 25,84% kế hoạch năm 2023 và bằng hơn 20 lần (2.091%) so với cùng kỳ năm ngoái (2 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 1.359 lao động).

Được biết, dù chững lại trong giai đoạn đại dịch Covid-19, song tới thời điểm hiện nay, thị trường lao động ngoài nước đã gần như phục hồi sau đại dịch với số người lao động đi làm việc ở nước ngoài quay trở lại đạt mức trước đại dịch.

Các thị trường lao động ngoài nước từng bước được mở cửa và trở lại bình thường, một số thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và trọng điểm đều dấu hiệu khởi sắc.

Riêng năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn 142.000 người, đạt 158,64 % kế hoạch được giao (90.000 lao động).

Trong năm 2023, kế hoạch được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra là đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định.