Hà Nội: Yêu cầu triển khai đồng bộ khám bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

Để bảo vệ quyền lợi cho chính người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế khuyến nghị, NNT là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân (CCCD) trong đăng ký thuế, thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế, nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú hoặc kê khai theo phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tin cập nhật của NNT là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

NNT không chỉ cập nhật thông tin cá nhân, mà còn phải đảm bảo thông tin người phụ thuộc (NPT) luôn chính xác, đầy đủ để hưởng quyền lợi thuế theo đúng pháp luật.

Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn mới nhất để đồng bộ thông tin Căn cước công dân với mã số thuế cá nhân