Đến tận nhà hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeid cho người dân 7 giải pháp thay thế sổ hộ khẩu, tạm trú Hà Nội đã cấp gần 4 triệu mã định danh điện tử