Nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên kênh hợp tác ngân hàng Chương Mỹ: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Triển khai định danh điện tử nhằm đẩy mạnh chiến lược “Bảo hiểm minh bạch”

Đồng chí Trần Việt Trang - Giám đốc BHXH huyện Thường Tín, nhấn mạnh: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và tính chia sẻ cộng đồng; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong chính sách bảo hiểm y tế nhằm thực hiện công bằng trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện đảm bảo ổn định chính trị, an sinh xã hội.

Theo báo cáo, trong năm học 2022-2023, toàn huyện Thường Tín có 71/71 trường tham gia, đạt 100% số trường học; số học sinh, sinh viên tham gia 52.138/52.436 học sinh, đạt 99,4% số học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế. BHXH huyện đã thực hiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tổng số năm 2022 đã chi hơn 2 tỷ đồng.

Huyện Thường Tín triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
Đại diện BHXH huyện triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên viên BHXH huyện triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên; khám chữa bệnh đúng tuyến; các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế; hồ sơ thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế…

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên để BHXH huyện Thường Tín trả lời, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và sự chủ động của học sinh, sinh viên và phụ huynh trong việc tham gia..

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Trang - Giám đốc BHXH huyện Thường Tín, đề nghị các nhà trường trên địa bàn huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đến các bậc phụ huynh.