Ghi nhận mức giá 18.000 USD/m2 căn hộ ở TP.HCM cuối năm 2022 [Infographic]: 6 dự án căn hộ dự kiến mở bán năm 2023 ở Đà Nẵng