[Infographic]: 5 tháng đầu năm khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 1,9 triệu lượt người Hà Nội còn 806 làng nghề và làng nghề truyền thống
[Infographic]: Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư trên 1.000 dự án y tế, trường học và tôn tạo di tích