[Infographic] Kim ngạch xuất khẩu quý I/2022 đạt 88,58 tỷ USD