Một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành Thêm ngân hàng giảm lãi suất huy động
[Infographic]: Mức lãi suất, thời gian cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP