Thứ hai 28/11/2022 17:31 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Đến 2030 phấn đấu xây dựng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội
Nghiên cứu tách riêng chính sách nhà ở công nhân
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 căn
Để giấc mơ an cư của người lao động gần hơn
Xem thêm