Thứ hai 28/11/2022 18:34 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân
Đến 2030 phấn đấu xây dựng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội
Nghiên cứu tách riêng chính sách nhà ở công nhân
Xem thêm