Tăng trưởng GDP cao và dấu ấn điều hành của Chính phủ GDP quý II tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011

[Infographics] Tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2022

Đức Hà/laodongthudo.vn