Phát triển kinh tế tuần hoàn từ những việc nhỏ mang lại lợi ích lớn Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn vào mô hình kinh tế tuần hoàn Phát triển kinh tế tuần hoàn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh

Tại “Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp - Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn” do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức, ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần T&T 159 Hòa Bình, cho biết, muốn tổ chức các mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả thì cần đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, việc đổi mới sáng tạo hiện còn vấp phải một số hạn chế về chính sách đầu tư, khó đáp ứng yêu cầu quy trình chính sách.

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn
Ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần T&T 159 Hòa Bình chia sẻ những kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn tại đơn vị. (Ảnh: Đinh Luyện)

Ông Hà Văn Thắng đưa ra dẫn chứng, tại cơ sở ông làm chủ nếu áp dụng quy trình xử lý chất thải trong chăn nuôi thì chi phí đầu tư lớn, trong khi đó, việc thu gom, chuyển hóa chất thải chăn nuôi tại chỗ lại hiệu quả hơn nhưng không được công nhận. Đây là một trong những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Ông Hà Văn Thắng mong muốn Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cần có tiếng nói hỗ trợ. Và để xử lý một số hạn chế nêu trên, đại diện Công ty Cổ phần T&T 159 Hòa Bình đề xuất các giải pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn cần được thực hiện thí nghiệm, thí điểm và có chế tài trong một khoảng thời gian nhất định tùy vào những ngành hàng, sản phẩm; đây cũng là cơ sở lý luận chứng minh và công nhận sáng tạo phục vụ kinh tế tuần hoàn.

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn
Toàn cảnh chương trình “Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp - Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn”. (Ảnh: Đinh Luyện)

Theo ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với một số doanh nghiệp và nhận thấy rằng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đang khao khát có được khoa học công nghệ, có được công nghệ tốt, quy trình tốt để phát triển. Kinh tế tuần hoàn là một trong những giải pháp để hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp ý về cơ chế, chính sách, những giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế tuần hoàn và áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp.