Cơ hội cho người tiêu dùng TP.HCM "săn" hàng đặc sản các vùng miền TP.HCM quảng bá du lịch tại Singapore và Lào Tìm lời giải bài toán thiếu nhân lực du lịch miền Trung

Đây là một trong những yêu cầu mà Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM vừa gửi tới các địa phương trong chuỗi liên kết để cùng thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, giai đoạn 2020 – 2025.

Liên kết phát triển du lịch
 giữa Hà Nội, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Một góc phố cổ Hội An, Quảng Nam. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đặt ra yêu cầu các bên hợp tác trên tinh thần tự nguyện, gắn kết, tương trợ, cùng phát triển; có bước đi thích hợp theo từng giai đoạn, mục tiêu cụ thể, trên cơ sở lựa chọn những nội dung, lĩnh vực thiết thực, trọng điểm cho phát triển du lịch của các địa phương.

Đồng thời triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch vào TP.HCM; chương trình liên vùng giữa Hà Nội, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế).

Nội dung phối hợp, hợp tác nói trên sẽ tập trung vào việc cung cấp, trao đổi thông tin về du lịch giữa các tỉnh, thường xuyên trao đổi báo cáo tình hình phát triển du lịch, thông tin quy hoạch phát triển du lịch, kế hoạch tổ chức các lễ hội hay sự kiện của các địa phương. Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, mời gọi thu hút đầu tư tiềm năng du lịch; thiết lập hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hà Nội, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tổ chức hội nghị liên kết phát và hội nghị tổng kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đối với hoạt động phát triển sản phẩm du lịch, các bên sẽ tổ chức đoàn famtrip kết nối giữa Hà Nội, các tỉnh, thành Vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung với TP.HCM; tổ chức và tham gia quảng bá tại các sự kiện du lịch trong nước. Hỗ trợ chia sẻ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảng bá du lịch; xây dựng ấn phẩm tập gấp, bản đồ chung 7 tỉnh/thành phố trong nhóm liên kết.

Trong khi đó, đối với hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong nước, các bên sẽ tổ chức khảo sát, học tập mô hình du lịch đối với các làng du lịch cộng đồng, homestay đạt tiêu chuẩn ASEAN. Để phát triển nguồn nhân lực du lịch, các địa phương sẽ liên kết tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý tại các cơ sở du lịch theo chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn của các địa phương…

Thỏa thuận Liên kết phát triển du lịch
 giữa Hà Nội, TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2023 - 2025 được ký kết ngày 28/11/2020 tại tỉnh Quảng Nam. Mục đích là phát huy tinh thần phối hợp, chủ động trong triển khai các nội dung chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương; kích cầu du lịch nội địa đến với Hà Nội, TP.HCM và 5 tỉnh, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.