Quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản Năm 2024: Bất động sản công nghiệp sẽ khởi sắc
Môi giới bất động sản sẽ phải có chứng chỉ hành nghề
Môi giới bất động sản sẽ phải có chứng chỉ hành nghề

Thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, hiện có khoảng 100.000 cá nhân môi giới đang làm việc chính thức tại các tổ chức kinh doanh chuyên nghiệp. Thế nhưng trong đó, chỉ 40.000 người có chứng chỉ hành nghề. Thời điểm, thị trường bất động sản "sốt" đã có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người tham gia kết nối, thực hiện giao dịch bất động sản, mà hầu hết là hành nghề tự do, không qua đào tạo và không chịu sự quản lý chuyên nghiệp của bất kỳ cơ quan nào. Môi giới bất động sản chỉ quan tâm làm sao để giao dịch diễn ra nhanh nhất, lợi dụng thời cơ “thổi giá” nhà đất nhằm trục lợi, ôm hàng, lừa đảo khách mua.

Để thị trường vận hành an toàn, minh bạch, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (sửa đổi) đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2025, với nhiều điểm mới theo hướng siết chặt hoạt động môi giới bất động sản.

Tại điều 61 Luật này quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề; phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Như vậy, cá nhân không được hành nghề môi giới bất động sản tự do như hiện nay (khoản 2 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cho phép cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập).

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 62 quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ sàn giao dịch bất động sản, hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Môi giới thành công được hưởng hoa hồng thông qua tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, về cấp chứng chỉ môi giới, Bộ Xây dựng bắt đầu triển khai tổ chức các kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Phương thức tổ chức do Bộ Xây dựng giao hoặc ủy quyền trực tiếp cho một số đơn vị tổ chức kỳ thi.

Với những quy định mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (sửa đổi) sẽ loại bỏ nhiều môi giới bất động sản không chuyên, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, tuân thủ đúng chủ trương của Chính phủ. Giúp Nhà nước chống thất thu thuế khi khoản hoa hồng của lực lượng này rất lớn.