Hà Nội: Khai trương Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại huyện Thanh Oai Doanh nghiệp “thăng hạng” từ chương trình Thương hiệu quốc gia Hơn 2.000 sản phẩm OCOP quy tụ tại Hà Nội

Theo đó, kế hoạch nhằm kiến tạo môi trường triển khai các hoạt động hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nhiệm góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố.

Mỗi huyện, thị xã sẽ có Trung tâm thiết kế, sáng tạo, quảng bá và bán sản phẩm OCOP
Thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025, mỗi huyện, thị xã phát triển ít nhất 1 Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. (Ảnh: HPA)

Nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo, sản xuất - chế biến, tiêu thụ sản phẩm (thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế) trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thành phố phấn đấu đến hết năm 2025, mỗi huyện, thị xã phát triển ít nhất 1 Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Trước mắt đến cuối năm 2023 phát triển được 5 mô hình Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch, tại các điểm: Xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm); xã Duyên Thái (huyện Thường Tín); xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên); xã Phú Vinh (huyện Chương Mỹ); xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây).

Các năm 2024, năm 2025 UBND các huyện còn lại phấn đấu xây dựng phát triển Trung tâm thiết kế, sáng tạo giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch (ít nhất 1 trung tâm/huyện).

Sở Công Thương Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tham mưu UBND Thành phố phê duyệt đánh nhiệm vụ thực hiện hoặc kế hoạch thực hiện từng năm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Sở Công Thương và Sở, ngành Thành phố, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch này; thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo quy định.

Nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí xây dựng, phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch và Chương trình xây dựng Nông thôn mới của thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Theo chỉ đạo của Thành phố, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở, ngành Thành phố, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hình thành các tour, chương trình du lịch liên kết với các Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.