Phát triển sản phẩm OCOP nhằm gia tăng giá trị nông sản địa phương Doanh nghiệp miền núi đẩy mạnh xuất khẩu nông sản
Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp sạch được trưng bày tại diễn đàn.
Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp sạch được trưng bày tại diễn đàn.

Đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các ban ngành và gần 100 hợp tác xã đến từ 17 tỉnh, thành phố phía nam tham dự.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Connect 2022 diễn ra tại thành phố Cần Thơ trong 2 ngày 23 và 24/11.

Tại diễn đàn, các chuyên gia cho rằng, thị trường nông sản ngày càng mở rộng, nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn. Tuy nhiên, các nước, nhất là các thị trường khó tính đòi hỏi các tiêu chuẩn về nông sản ngày càng cao.

Thực trạng hiện nay là quá trình xây dựng tiêu chuẩn cho nông sản tại Việt Nam đang gặp một số khó khăn nhất định. Trong đó, đáng chú ý liên quan đến vấn đề về chi phí xây dựng tiêu chuẩn, chi phí trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, chi phí kiểm nghiệm, giám định và quản lý.

Phương thức sản xuất truyền thống cũng là rào cản dẫn đến chất lượng sản phẩm nông sản của hợp tác xã chưa đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn.

Nâng cao chất lượng nông sản để hướng đến thị trường xuất khẩu ảnh 1
Quang cảnh Diễn đàn Ổn định chất lượng và bảo đảm tiêu chuẩn nông sản của các hợp tác xã nông nghiệp.

Để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường thế giới, các chuyên gia khuyến nghị, các hợp tác xã cần củng cố, thay đổi, phát triển sản xuất, đưa ra định hướng cụ thể trong sản xuất nông nghiệp bền vững.

Đồng thời, các hợp tác xã cần nâng cao năng lực, nhận thức trong việc nắm bắt các quy định về kỹ thuật, yêu cầu về an toàn thực phẩm, đồng thời chuyển sản xuất từ số lượng sang chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm của thị trường.

Ngoài ra, các hợp tác xã cần lập kế hoạch tổ chức sản xuất, chế biến xuất khẩu, đầu tư máy móc, thiết bị và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Các đơn vị liên quan, hợp tác xã khẩn trương đào tạo cán bộ kỹ thuật có kỹ năng quản lý, giám sát về an toàn thực phẩm, cũng như thành thạo về việc áp dụng các quy trình sản xuất tốt (VietGAP, GlobalGAP) theo yêu cầu của thị trường.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy việc liên kết sản xuất, nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của hợp tác xã nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa có chất lượng và kết nối bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, diễn đàn kỳ vọng cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn và chất lượng nông sản hợp tác xã nhằm giúp việc sản xuất nông nghiệp của hợp tác xã bền vững hơn.

Theo CAO TÂN/nhandan.vn

https://nhandan.vn/nang-cao-chat-luong-nong-san-de-huong-den-thi-truong-xuat-khau-post726265.html