Nhiều thời điểm giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới Xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm tăng mạnh về giá trị Tín hiệu tích cực gieo hy vọng xuất khẩu gạo năm 2023 thắng lớn

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 68,92 tỉ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về xuất khẩu, tháng 9/2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 4,8 tỉ USD tăng 22% so với tháng 9/2022; trong đó, nhóm nông sản 2,45 tỉ USD, tăng 46,9% so với tháng 9/2022; chăn nuôi 45,3 triệu USD, tăng 32,6%; lâm sản 1,28 tỉ USD, tăng 7,3%; thủy sản 850 triệu USD, giảm 0,8%; đầu vào sản xuất 166,5 triệu USD, giảm 5,5%.

Xuất khẩu gạo ước đạt 3,66 tỉ USD trong 9 tháng năm 2023
9 tháng năm 2023, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu đạt 38,48 tỉ USD (ảnh minh họa)
Như vậy, hết quý III/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 38,48 tỉ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm thuỷ sản đạt 6,64 tỉ USD, giảm 21,7%; lâm sản đạt 10,44 tỉ USD, giảm 20,6%; đầu vào sản xuất 1,49 tỉ USD, giảm 20,2%.

Riêng nhóm nông sản đạt 19,54 tỉ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu nông sản tăng được đóng góp bởi giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả đạt 4,2 tỉ USD, tăng 71,8%; xuất khẩu gạo đạt 3,66 tỷ USD, tăng 40,4%; xuất khẩu hạt điều 2,61 tỉ USD, tăng 14,3%; xuất khẩu cà phê 3,16 tỉ USD, tăng 1,9%. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm chăn nuôi ước đạt 369 triệu USD, tăng 26,4%.

Giá xuất khẩu bình quân một số nông sản chính giảm. Cụ thể, giá cao su xuất khẩu đạt 1.335 USD/tấn, giảm 18,7%; giá chè xuất khẩu đạt 1.711 USD/tấn, giảm 2,3%; giá hạt điều xuất khẩu đạt 5.722 USD/tấn, giảm 4,5%; giá hồ tiêu xuất khẩu đạt 3.309 USD/tấn, giảm 25,1%; giá sắn và sản phẩm từ sắn xuất khẩu đạt 420 USD/tấn, giảm 4,8%...

Riêng giá gạo xuất khẩu đạt 553 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý, có thời điểm giá gạo xuất khẩu lên đến gần 650 USD/tấn. Cùng với giá gạo, giá cà phê xuất khẩu đạt 2.499 USD/tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, 9 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam, trong đó, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng 22,1%, tăng 13,8%; thị trường Hoa Kỳ chiếm 20,7%, giảm 22,6% và thị trường Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 7,7%.

Về nhập khẩu, tính hết quý III/2023, toàn ngành nhập khẩu 30,44 tỉ USD, như vậy, tính đến hết quý III/2023, ngành nông nghiệp đã xuất siêu 8,04 tỉ USD tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2022.