Thứ hai 27/03/2023 08:15 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
[Infographic]: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 10 tỷ USD
Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh mẽ
9 tỷ USD xuất khẩu thủy sản - mục tiêu đầy thách thức
Xem thêm