Nâng cao kỹ năng số cho người dân Chuyển đổi số ngành Ngân hàng để người dân được hưởng lợi Người dân vùng cao làm nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 có chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Những hoạt động hưởng ứng sự kiện này tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

Người dân được hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng tiêu dùng số được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia.

Hiện Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ https://dx.gov.vn đã đăng tải danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng tiêu dùng số. Đồng thời, đăng tải nhiều nội dung thông tin hữu ích khác về chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính quyền.

Để mọi người dân được biết và thụ hưởng chương trình ưu đãi của các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin đến toàn dân thông báo: “Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Chi tiết tại địa chỉ https://dx.gov.vn”.

Tin nhắn thông báo về thụ hưởng các chương trình ưu đãi tiêu dùng số hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia được gửi đến các thuê bao di động vào ngày 6/10 và 10/10.

Bên cạnh đó, để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các website, ứng dụng của các bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 1/10 đến ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.