Giải pháp phát triển e-logistics tại vùng nông thôn Để logistics nội đô phát triển xứng tầm
Đại biểu trình bày tham luận tại Diễn đàn.
Đại biểu trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Đến nay, nhiều địa phương trên Hành lang vẫn chưa được các quốc gia tập trung, quan tâm đầu tư đúng mức để trở thành một Hành lang kinh tế xuyên biên giới thật sự.

Hạ tầng giao thông kết nối cũng như hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn chậm phát triển, quy mô thị trường sản xuất, tiêu dùng hàng hóa còn nhỏ dẫn đến dịch vụ logistics trên hành lang chưa phát triển.

Nhận thức rõ định hướng trên, thành phố Đà Nẵng cũng như 5 tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm miền trung cùng với chính quyền các tỉnh của nước bạn Lào, Thái Lan, Myanmar trong thời gian vừa qua đã có những chương trình, hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics như: xây dựng và triển khai các quy hoạch trung tâm logistics, kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ logistics, các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ dịch vụ logistics.

Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của Đà Nẵng là cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông-Tây, trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm miền trung; đồng thời, tăng cường kết nối, hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố của Việt Nam và của các nước trên Hành lang để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương trong hoạt động logistics nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

Tại đây, các địa phương cũng đã đưa ra những tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ trên hành lang, các khó khăn, bất cập cần khắc phục.

Từ đó, thảo luận, đề xuất cơ chế hợp tác giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam và Lào, Thái Lan, Myanmar nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương trong hoạt động logistics nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

Theo Thanh Tâm/nhandan.vn

https://nhandan.vn/phat-trien-dich-vu-logistics-tren-tuyen-hanh-lang-kinh-te-dong-tay-post708751.html