ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo - Lợi ích và thách thức đối với giáo dục Nuôi gà bằng công nghệ mới thu hàng tỷ đồng mỗi tháng Nền tảng số Make in Vietnam, động lực thúc đẩy chuyển đổi số
Phúc Thọ: Tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ xây dựng Kế hoạch, tổ chức tập huấn triển khai 2 phần mềm này tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện Công ty Cổ phần tin học Tân Dân hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; giới thiệu mục tiêu, chức năng của ứng dụng; kỹ năng quản lý, vận hành, sử dụng, cập nhật thông tin, tài khoản, thông tin hồ sơ đảng viên, các tổ chức Đảng, sinh hoạt Chi bộ, phản ánh, kiến nghị xây dựng Đảng trong ứng dụng.

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt Web, internet, là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố Hà Nội và của Đảng bộ huyện để triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, huyện; đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.

Phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trên mạng diện rộng (Lotus Notes) của Đảng, liên thông trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội và tới cấp ủy cơ sở, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên với độ an toàn bảo mật cao.

Việc thực hiện đồng bộ 2 phần mềm này góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ Thành phố nói chung và Đảng bộ huyện Phúc Thọ nói riêng.