Chương Mỹ: Triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Xây dựng phần mềm dạy học trực tuyến dùng chung Tập huấn phần mềm tuyển sinh xử lý nguyện vọng
Phúc Thọ tổ chức tập huấn phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết, thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức tập huấn triển khai 2 phần mềm tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Việc triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng từ Thành phố tới cấp ủy cơ sở.

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị. Đồng thời là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống; hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn bảo mật cao nhất.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh yêu cầu, ngay sau hội nghị tập huấn, cấp ủy các cấp, trực tiếp là Bí thư cấp ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và triển khai phần mềm đến tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy và đại diện Công ty Cổ phần tin học Tân Dân giới thiệu, trực tiếp hướng dẫn việc cài đặt, vận hành và sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên (phiên bản online chạy mạng diện rộng của Đảng và phiên bản offline). Hội nghị cũng dành thời gian để giải đáp ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm.