Đồng bộ các nhóm giải pháp về chuyển đổi số Nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp với thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành Thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023 sẽ xem xét, xây dựng phần mềm dạy học trực tuyến dùng chung của toàn ngành. (Ảnh minh họa: P.T)
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét xây dựng phần mềm dạy học trực tuyến dùng chung của toàn ngành. (Ảnh minh họa: P.T)

Phần mềm này được cung cấp miễn phí tới các trường phổ thông trên cả nước nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời chủ động ứng phó, giúp các nhà trường sẵn sàng chuyển trạng thái dạy học khi gặp các tình huống bất thường do thiên tai, dịch bệnh…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang khẩn trương nghiên cứu, vận hành thử nghiệm để đưa vào triển khai chính thức cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học phục vụ cho việc quản lý, điều hành. Việc xây dựng hệ thống học liệu mở, trong đó có các bài giảng điện tử được thu thập qua các cuộc thi xây dựng bài giảng điện tử và các nguồn học liệu khác cũng được bộ quan tâm đẩy mạnh trong năm 2023.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai kế hoạch cung cấp miễn phí phần mềm quản trị cơ sở giáo dục cho các sở giáo dục và đào tạo. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đã được kết nối thành công với thông tin của hơn 1,5 triệu hồ sơ của giáo viên và gần 21 triệu hồ sơ của học sinh.