Nuôi gà bằng công nghệ mới thu hàng tỷ đồng mỗi tháng Singapore là "cửa ngõ" để DN công nghệ Việt Nam vươn ra khu vực Nền tảng số Make in Vietnam, động lực thúc đẩy chuyển đổi số

Theo đó, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai và sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên các web thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện, Thành phố và Trung ương; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố Hà Nội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, của Huyện; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của huyện Chương Mỹ và thành phố Hà Nội. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.

Chương Mỹ: Triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Hội nghị đào tạo, hướng dẫn cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong mạng diện rộng của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng từ Thành phố, huyện tới cấp ủy cơ sở…

Ông Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ nhấn mạnh: Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là một trong những nhiệm vụ quan trọng được triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2023, trở thành một đợt thi đua trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ yêu cầu các ngành chức năng của huyện cần làm tốt công tác triển khai, tập huấn tới bí thư các chi bộ, chi đoàn để hướng dẫn giúp cho 100% đảng viên cài đặt phần mềm. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

"Tất cả các Đảng bộ, Chi bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp hoàn thành việc cài đặt trong tháng 2, các xã, thị trấn hoàn thành trước 15/3/2023", ông Trịnh Tiến Tường cho biết.