Quảng Nam trình Chính phủ đề án thành lập 5 phường và 1 thị trấn Quảng Nam: Rà soát, xây dựng bảng giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng trên thị trường
Quảng Nam thành lập sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo
Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam có tên truy cập là khoinghiep.quangnam.gov.vn. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc thành lập và ban hành quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam. Sàn có tên giao diện là Diễn đàn khởi nghiệp xứ Quảng, còn tên truy cập đầy đủ là khoinghiep.quangnam.gov.vn.

Theo quy chế của UBND tỉnh Quảng Nam, các nội dung thông tin cung cấp trên Diễn đàn khởi nghiệp xứ Quảng phải đảm bảo tính thời sự, chính xác, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp mục đích.

Diễn đàn đăng tải toàn bộ quy hoạch, cơ chế, chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của tỉnh, trong đó tập trung các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ khí, công nghiệp và công nghệ thông tin...

Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam giúp kết nối, giới thiệu sản phẩm và góp phần thúc đẩy tăng doanh thu cho các startup trên địa bàn tỉnh qua “Không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp”; giới thiệu đến khách hàng của các chủ thể khởi nghiệp và liên kết với website hay gian hàng online của các tác giả; hình thành Quỹ ý tưởng khởi nghiệp và là sàn kết nối giao dịch với các dự án khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, sàn còn giới thiệu, kết nối cộng đồng khởi nghiệp toàn tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

UBND tỉnh Quảng Nam nghiêm cấm các nội dung thông tin trái với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam và xâm phạm tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh yêu cầu Trưởng Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.