Quảng Nam đề xuất đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023 Quảng Nam mời đầu tư hai khu dân cư
Quảng Nam tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh từ 21-22/12
Một hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức ở tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam)

Ngày 30/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

Theo UBND tỉnh, mục đích tổ chức nhằm tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo lập văn hóa khởi nghiệp; liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia; triển khai hoạt động mở đầu cho Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

Theo kế hoạch, ngày 21/12, sẽ khai mạc ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh và vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2022; kết nối và giao lưu startup với học sinh, sinh viên. Ngày 22/12, sẽ diễn ra hoạt động tự do và kết nối thương mại với du khách tham quan.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Ban Chấp hành các hội khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thông báo mời hội viên tham gia kết nối.

Bên cạnh đó, giao Hội đồng cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tuyển chọn 60 dự án tiêu biểu và có phương án phối hợp với các startup trong phối hợp với đơn vị sự kiện để tổ chức trưng bày tại ngày hội. Bên cạnh đó, tổ chức chương trình vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2022, đầu mối kết nối và giao lưu hội khởi nghiệp, chuyên gia, startup với các tổ chức, cá nhân.

Được biết, địa điểm diễn ra ngày hội tại Vinpearl Nam Hội An Resort & Spa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cơ quan chỉ đạo là Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Nam.