Quảng Nam: Đề nghị bổ sung quy hoạch quốc gia Trung tâm công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ Quảng Nam thành lập sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo
Quảng Nam đề xuất đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp 2023
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức ở tỉnh Quảng Nam năm 2021. (Ảnh: Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam)

Ngày 5 và 6/10 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam có hai công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ về việc phối hợp tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

Theo công văn, tại phiên họp ngày 29/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất chủ trương làm việc với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị chọn Quảng Nam là địa phương đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp.

Mục đích nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước tinh thần, văn hóa khởi nghiệp, kết nối và phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, hình thành mạng lưới khởi nghiệp vùng, quốc gia; phát triển đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, hợp tác xã,… góp phần thực hiện thành công mục tiêu và nội dung các Chương trình khởi nghiệp Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Nam tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề "Quảng Nam - Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp".

Dự kiến lễ khai mạc tổ chức tháng 3/2023 tại Khu Công nghiệp Thaco Chu Lai. Tổng kết, bế mạc vào tháng 12/2023 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Về thời gian tổ chức các hoạt động, các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, tổ chức liên quan xây dựng và triển khai thực hiện liên tục trong năm 2023.

Trong diễn biến liên quan, ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có công văn giao Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh theo dõi ý kiến trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.