Quảng Nam: Đề nghị bổ sung quy hoạch quốc gia Trung tâm công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ Quảng Nam thành lập sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo
Quảng Nam mời đầu tư hai khu dân cư
Một góc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Văn Luận)

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, dự án Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1 có quy mô 14 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện (bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) khoảng 162 tỷ đồng.

Vị trí dự án ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Ranh giới cụ thể có phía Đông Bắc giáp dự án ven sông Dương Hội và phức hợp Hà My; phía Tây Bắc giáp khu đô thị Phúc Viên mở rộng; phía Đông Nam giáp khu đô thị AnVie; phía Tây Nam giáp khu đô thị Phương Trang.

Dự án thứ hai Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời đầu tư là Khu dân khối cư phố 5 giai đoạn 2 với quy mô 4,89 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện (bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) khoảng 183 tỷ đồng.

Vị trí dự án ở phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Ranh giới cụ thể có phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch phân khu; phía Tây Nam giáp đường theo quy hoạch phân khu; phía Đông Nam: giáp đường Nguyễn Tất Thành; phía Tây Bắc giáp đất lưa và khu dân cư hiện hữu.

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, thời hạn, tiến độ đầu tư các dự án dự kiến từ năm 2022 - 2025. Tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn.

Mục tiêu đầu tư nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.