Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Thị trường tài chính có dấu hiệu phục hồi tích cực

Thông tư này quy định về tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam của NHNN đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành (trái phiếu đặc biệt) theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

Quy định mới về điều kiện tái cấp vốn đối với trái phiếu đặc biệt
Đồ họa: Văn Thắng