Bộ Tài chính: Thanh, kiểm tra việc liên kết bán bảo hiểm qua ngân hàng Nhiều thay đổi quan trọng về hưởng chính sách bảo hiểm xã hội

Khi sở hữu SUN - Sống sáng, người tham gia bảo hiểm sẽ được bảo vệ thông qua Quỹ dự phòng tài chính trước các rủi ro nghiêm trọng lên đến 290 lần phí đóng hàng năm. Được thiết kế đơn giản, thông minh qua hình thức ủy thác đầu tư cho các chuyên gia hàng đầu, sản phẩm đem lại tiềm năng tăng trưởng bứt phá với 2 quỹ đầu tư hoàn toàn mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, gồm: Quỹ Tối ưu (theo các nhóm ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng yếu) và Quỹ Đẳng cấp (cổ phiếu hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài).

Ra mắt sản phẩm SUN - Sống sáng: Thắp sáng cho ngày mai lên
Khi sở hữu SUN - Sống sáng, người tham gia bảo hiểm sẽ được bảo vệ thông qua Quỹ dự phòng tài chính trước các rủi ro nghiêm trọng lên đến 290 lần phí đóng hàng năm.

Sản phẩm cũng mang đến cơ hội gia tăng hiệu quả đầu tư với 3 khoản thưởng hấp dẫn và dễ nhận ngay từ khi bắt đầu tham gia.

Với sự linh hoạt của sản phẩm, SUN - Sống sáng còn mang lại các quyền lợi như: Chủ động rút tiền, đóng phí linh hoạt, đầu tư thêm, lựa chọn quỹ đầu tư, thay đổi kế hoạch đầu tư, thay đổi kế hoạch bảo vệ, tăng/giảm số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi người ở những thời điểm vàng của thị trường.

Ông Luc Nhon Ly - Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết: “SUN - Sống sáng tập trung vào giá trị bảo vệ đích thực với cơ hội tăng trưởng lợi nhận qua các quỹ đầu tư được thiết kế dành riêng cho khách hàng của Sun Life Việt Nam, đồng thời, với đặc quyền sức khỏe vàng sẽ giúp người tham gia bảo hiểm chủ động về tài chính và sức khỏe cho tương lai tươi sáng hơn”.