Thứ ba 05/03/2024 04:15 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
HoREA: Cần luật hóa “nhà chung cư mini”
Hoàn thiện chính sách pháp luật để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định và bền vững
Xem thêm