Thứ hai 28/11/2022 19:52 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Dệt may, da giày trước nguy cơ thiếu đơn hàng cuối năm
Xuất khẩu gặp khó vì lạm phát toàn cầu
"Xanh hóa" ngành dệt may
Doanh nghiệp dệt may lo thiếu đơn hàng cuối năm?
Xem thêm