Chủ cơ sở mầm non có thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng Gia tăng người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 75.338 tỷ đồng (tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.289 tỷ đồng (tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 52.049 tỷ đồng (tăng 0.5% so với cùng kỳ năm trước).

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 23.521 tỷ đồng (tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 7.417 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.104 tỷ đồng.

Trong thời gian vừa qua, ngay sau khi nhận được các thông tin và các đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, Bộ Tài chính đã có các công văn chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của các doanh nghiệp và yêu cầu các ngân hàng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng
(Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính cũng đã tổ chức làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp bảo hiểm có phản ánh của khách hàng và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm xem xét, xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng, bảo đảm quyền lợi khách hàng trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng.

“Đến ngày 25/4/2023, tổng số kiến nghị, phản ánh nhận được qua điện thoại là 192 kiến nghị, phản ánh và 299 kiến nghị, phản ánh qua email. Phân loại xử lý 350 đơn đề tố cáo liên quan đến Bancassurance. Thanh tra Bộ đã chủ trì buổi tiếp dân với sự tham gia của đại diện Cục Quản lý bảo hiểm làm việc với 5 công dân đại diện cho nhóm người đến Bộ Tài chính (Thực hiện quy định tại Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và Quyết định số 1127/QĐ-BTC ngày 14/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính)”, Bộ Tài chính thông tin.

Tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tổ chức họp với toàn bộ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát tổng thể và tăng cường giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ và quản lý chất lượng đại lý, tăng cường các chế tài đối với đại lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức thiết lập và công bố đường dây nóng và các bộ phận thường trực với cán bộ có đủ thẩm quyền để tiếp nhận và giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh/thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, phân tích, đánh giá 5 doanh nghiệp bảo hiểm thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023 theo kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 2449/QĐ-BTC ngày 25/11/2022.

“Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra trong quý 2, quý 3/2023. Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án phối hợp với Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng”, Bộ Tài chính thông tin thêm.

Trong thời gian qua, đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát. Hiện nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước xây dựng Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan trong việc thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA, Bộ Tài chính đã phối hợp làm việc, cung cấp thông tin với các cơ quan của Bộ Công an nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời, chuyển các đơn thư có nội dung phản ánh các hành vi có dấu hiệu hình sự sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Phối hợp cung cấp các thông tin, giải đáp quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, cơ chế bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bộ Tài chính đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam rà soát và hoàn thiện ngay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Có chế tài xử phạt nghiêm trong trường hợp vi phạm. Đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khẩn trương phối hợp các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông tổng thể về thị trường bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm.

Bảo Thoa