Sớm hoàn thành tháp Chí Nghĩa trong khu lưu niệm danh nhân Nguyễn Trãi Xúc tiến đầu tư dự án đường Vành đai 4 TP.HCM Khởi công đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội trước 30/6/2023

Theo đó, với Dự án thành phần 2.1 về cơ bản đã xây dựng lán trại, huy động máy móc, thiết bị, trình nguồn vật liệu đầu vào… phục vụ thi công công trình. Trong đó, các nhà thầu đã huy động trên 200 kỹ sư, công nhân kỹ thuật; 35 máy đào; 25 lu rung; 20 máy ủi; 3 dây chuyền khoan cọc nhồi; 1 dây chuyền thi công cọc xi măng đất để tổ chức thi công.

Tập trung đẩy mạnh thi công Dự án đường Vành đai 4
Máy móc, phương tiện triển khai xây dựng đường Vành đai 4.

Đặc biệt, trên toàn tuyến đường song hành các đơn vị đã tổ chức 14 mũi thi công, bao gồm 11 mũi thi công đường và 3 mũi thi công cầu. Đã thi công bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 15km, đắp nền K95 khoảng 2,5km, đang triển khai thi công rải vải địa kỹ thuật, cắm bấc thấm xử lý nền đất yếu; thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm các cầu: Cà Lồ, sông Nhuệ, sông Tô Lịch; đang làm thủ tục cấp phép triển khai thi công 14 cầu vượt sông, kênh mương như: sông Cà Lồ, ngòi Phù Trì, kênh Khê Tang, cầu vượt đường sắt Hà Nội - Lào Cai...

Đối với dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), công tác di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán theo ý kiến góp ý của liên ngành và đã trình lại Sở Công Thương. Đơn vị hiện đang thẩm định và dự kiến phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trong tháng 10/2023.

Với Dự án thành phần 3 (xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công - tư), hiện tại, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình bổ sung và hoàn thiện hồ sơ dự án theo yêu cầu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Hội đồng thẩm định Nhà nước ra thông báo thẩm định làm cơ sở để UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án thành phần 3 trong quý IV/2023.