Nâng cao nhận thức về mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số Nền tảng số Make in Vietnam, động lực thúc đẩy chuyển đổi số Các sản phẩm công nghệ số make in Viet Nam là hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023. Đây là năm thứ tư Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đứng ra tổ chức giải thưởng.

Tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh: N.Hoa)

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là giải thưởng uy tín, chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông để trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế.

Việc tổ chức Giải thưởng là một trong những hoạt động quan trọng để cụ thể hoá Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/1/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định một số quan điểm, định hướng lớn như là năm dữ liệu số quốc gia, là năm tạo ra các kết quả thiết thực được sử dụng rộng rãi mang tính phổ cập, là năm đưa doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài, chinh phục thế giới.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển được nhiều nền tảng số, ứng dụng dịch vụ số. Để đưa các sản phẩm đến với người sử dụng, giải thưởng năm nay sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp lên môi trường số góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Đặc biệt năm 2023 là năm Bộ Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài, do vậy, giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 cũng tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc đã thành công tại thị trường quốc tế đồng thời khuyến khích, cổ vũ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khát khao chinh phục thế giới.

Đối tượng tham gia giải thưởng năm nay là các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế. Đối với Hạng mục giải thưởng sản phẩm số tiềm năng, chỉ áp dụng đối với các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được trao giải theo 5 hạng mục, trong đó 4 hạng mục được giữ nguyên như năm 2022 là: Sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số; Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số; Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số; Sản phẩm số tiềm năng.

Những hạng mục này phù hợp với chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về 3 trụ cột thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam (Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số), đồng thời tiếp tục khuyến khích, động viên cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số mới.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 bổ sung hạng mục mới thứ 5 là sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

Hội đồng Giám khảo của giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số, các nhà khoa học và các nhà báo công nghệ thông tin - truyền thông có uy tín, nhiều kinh nghiệm.

Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” sẽ kéo dài từ ngày 12/7 - 12/10/2023.